Storno poplatky

Storno poplatky

Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta.

I, Stornovanie rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb

  1. V prípade zrušenia rezervácie alebo jej časti:
  • 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.
  • 6-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.
  • 15-21 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 10% z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

Stornovanie sa uplatňuje v prípade, že objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo časti a objednaná služba nebola vyčerpaná.

Oznámenie o stornovaní sa zasiela e-mailom na adresu: info@hotelsipox.sk, resp. na e-mailovú adresu osoby, s ktorou už objednávateľ o konkrétnej objednávanej rezervácii komunikoval.