Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Názov projektu: Vytvorenie nových pracovných miest prostredníctvom

inovácie služieb hotela SIPOX v obci Štrba

Termín: 9.7.2021- 9.8.2021
Finančné zdroje: Výzva PROTATRY

Predmet verejného obstarávania: Rozšírenie wellness do exteriéru
Predpokladaná hodnota zákazky 70 000,-Eur

a. vírivka– 15 000,- Eur – cena je určená na základe porovnania
katalógových cien
b. prispôsobenie zariadení k exteriérovému použitiu – inovácia
kotolne – 55 000,- Eur – cena je určená na základe porovnania
katalógových cien

Termín realizácie: Začiatok 1. september 2021
Ukončenie 1. december 2021

Podmienky: 1. Firma nesmie byť v konkurze

2. Firma nesmie byť vylúčená zo zoznamu firiem, ktoré sa
môžu zúčastňovať verejného obstarávania
3. Firma nesmie mať pozdĺžnosti voči štátu a poisťovniam
4. Platba až po schválení projektu